Først stein og vann

.

Brynestein, vann og monzonitt. Landmannstorget i Skien, 2020.

Først stein og vann viser en brynesteinsblokk hentet ut fra Brunåslidbruddet i Eidsborg som er plassert på benk i monzonitt. Denne steinen knyttes til vann som ledes gjennom parken i en Y-formet renne. Y-formen gjenspeiler de to største fraktveiene fra innlandet ned mot Skien.

Brynestein fra Eidsborg forekommer i arkeologiske funn over hele Europa. Brynestein, sammen med vann, har i århundrer blitt brukt til å kvesse redskaper som nål, kniv, ljå, øks og sverd. Tilvirking av Eidsborgbrynene startet på 700-tallet og fortsatte helt fram til 1950. Den utgjør dermed en av de eldste industriene i Norge.

Mye tyder på at Skien oppstod som lagringssted for denne spesielle steinen. Eidsborgbryner av skifret kvartsitt hadde svært høy kvalitet og ble etterspurt i mange land. Skien ble møtepunktet mellom innland og utland, ferskvann og saltvann. Der vannveiene fra det indre av Telemark møter vannveiene fra havet, vokste Skien fram som handelssted og by.

.

.

Brunåslidbruddet, steinavfall fra over tusen år med produksjon av brynestein.

.

Uthenting av en blokk som ble sprengt ut under tidligere produksjon.

.

Brynesteinsblokken, som er tre meter lang, viste seg å ha et brudd på midten så steinen ble skånsomt delt i to for så å kunne settes sammen igjen.

.

Brynesteinsblokken satt sammen, sikret og festet med syrefast stål til en benk av monzonit på Landmannstorget i Skien.

.

Benken med brynesteinblokken er plassert foran en fontene og en Y-formet renne som leder vannet ned i en fordrøyningsdam.

.

Vannet fra fontenen fanges opp av en Y-formet renne.

.

Tanken er at man kan sitt på benken og se fontenen og vannet som sildrer i en renne over gresset.

.

Detalj av bruddet i brynesteinblokken.

.

.

.

.

.

.

I SAMARBEID MED:

Dronninga landskap

Kulturarv Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vest-Telemark Museum

Grunneiere i Brunåslidbruddet:

Geir Bjørnar Betten og Ingrid Marthe Fæhn Betten 

.

FINANSIERT AV:

SpareBankstiftelsen Telemark-Grenland

Bypakke Grenland

Skien kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune

More Projects