I besittelse av følelser og en fornuftig sjel / In Possession of Emotions and a Rational Soul

“The title In Possession of Emotions and a Rational Soul is a quote from a 1940’s self-help book by Norwegian psychoanalysist Dr. Johannes Irgens Strømme, Learn to Live: human knowledge for the emancipation of personality. Strømme was amongst the first to introduce psychoanalysis to Norway. In the book, he describes the relationship between the soul and physiology, reasons for fear, neurosis and how an “individual understanding of the psyche can prevent collective insanity.”

The exhibition In Possession of Emotions and a Rational Soul suggests a room that follows a non-linear logic; that seeks to move freely between the realms of feeling, rationality and the senses.”

Ane Katrine Øverseth Olsen

Se hele teksten under: I besittelse av følelser og en fornuftig sjel

“Nødvendigheten av å holde seg til iakttagelsens umiddelbare fakta” og “Forsvinningen av et problem”

“Forsvinningen av et problem”, grønn stein (groruditt) og forkullet tre, 55x20x20 cm og 35x20x20 cm, 2015. / “The Disappearance of a Problem”, stone and charred tree stub, 55x20x20 and 35x20x20 cm.

“Nervøsiteten / En selvbebreidelse”, grus og tråder, ca 50 cm lang, 2015. / “Nervousness / A Self-reproach”, gravel and sewing thread, 50x10cm, 2015.

“Nervøsiteten / En selvbebreidelse”, grus og tråder, ca 50 cm lang, 2015. / “Nervousness / A Self-reproach”, gravel and sewing thread, 50x10cm, 2015.

“Søvnen”, asfalt og trikkegummi, 65x20x25, 2015. / The “Sleep”, asphalt and rubber, 65x20x25 cm, 2015.

“Søvnen”, asfalt og trikkegummi, 65x20x25, 2015. / “The Sleep”, asphalt and rubber, 65x20x25 cm, 2015.

“Lær å leve og Livslykke”, mopp, grus, sement, ca 50 cm høye, 2015. / “Learn to Live and Joy of Life”, mop, gravel, cement, 50x 7×17 cm and 60x17x2 cm, 2015.

“Lær å leve”, mopp, grus, sement, ca 50 cm høye, 2015. / “Learn to Live and Joy of Life”, mop, gravel, cement, 50x 7×17 cm and 60x17x2 cm, 2015.

“Utforsking av årsakene”, steinlignende skumplast, 200x58x58 cm, 2015. / “Exploration of the Causes”, stone-like polyfoam, 200x58x58 cm, 2015.

“Utforsking av årsakene”, steinlignende skumplast, 200x58x58 cm, 2015. / “Exploration of the Causes”, stone-like polyfoam, 200x58x58 cm, 2015.

5

Installation view

“Lyst”, plast, 8x4x5 cm, 2015. / “ Fervor”, washed-up plastic, 8x4x5 cm.

“Lyst”, plast, 8x4x5 cm, 2015. / “ Fervor”, washed-up plastic, 8x4x5 cm.

2_8_3

Installation view, TM 51.

I besittelse av følelser og en fornuftig sjel

av Ane Katrine Øverseth Olsen, TM51, 2015

Galleri TM51 har gleden av å presentere Siv Bugge Vatnes første separatutstilling ved TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel. Utstillingen omfatter et bredt spekter av nye arbeider i form av skulpturer, objekter og en serie blekklaveringer på bomullspapir. I besittelse av følelser og en fornuftig sjel er et sitat hentet ut fra den populærvitenskapelige psykologiboken Lær å Leve, Menneskekunnskap til personlighetens frigjørelse av Dr. Johannes Irgens Strømme fra 1940. Strømme var en av de som innførte psykoanalysen til Norge. I boken redegjør han blant annet for forholdet mellom sjelen og fysiologien, årsaken til redsler, nevroser og hvordan en ”individuell forståelse av psyken kan forebygge det kollektive vanvidd”.

Utstillingen I besittelse av følelser og en fornuftig sjel beskriver et rom som ikke følger en lineær logikk, men som søker å flyte mellom sanselighet, følelser og rasjonalitet. Verkene i utstillingen er laget av grus, treverk, tråder og objekter fra naturen, sammenstilt med steinlignende materialer og hverdagslige gjenstander. Opprinnelsen til gjenstandene er tilsynelatende skjult. Materialene har blitt utsatt for en ukjent påkjenning. De er løsrevet, fratatt sin opprinnelige tilhørighet og skaper forvirring i forhold til vår rasjonelle definisjonsevne og identifisering av dem. Bugge Vatne har tidligere jobbet med absurde sammenstillinger av materiale og form, hvor utgangspunktet har vært historiske kilder, vitenskap og natur. I utstillingen I besittelse av følelser og en fornuftig sjel undersøker hun dynamikken mellom våre bevisste og ubevisste kognitive evner. Verkene søker å skape gjenkjennelse – i sanselige fornemmelser og minner knyttet til persepsjon, som trigger vår kognitive refleksjon rundt hva som er oss bevisst og ubevisst. Gjennom et spill med materialer og ord arbeider Bugge Vatne med dynamikken mellom det sanselige og det kognitive i en utstilling som beveger seg mellom alvor og humor.

Ane Katrine Øverseth Olsen

In Possession of Emotions and a Rational Soul

av Ane Katrine Øverseth Olsen, TM51, 2015

TM51 is happy to present Siv Bugge Vatnes first solo exhibition here at TM51, In Possession of Emotions and a Rational Soul. The exhibition contains a wide range of new work in sculpture and objects as well as a series of ink on cotton paper.

The title In Possession of Emotions and a Rational Soul is a quote from a 1940’s self-help book by Norwegian psychoanalysist Dr. Johannes Irgens Strømme, Learn to Live: human knowledge for the emancipation of personality. Strømme was amongst the first to introduce psychoanalysis to Norway. In the book, he describes the relationship between the soul and physiology, reasons for fear, neurosis and how an “individual understanding of the psyche can prevent collective insanity.”

The exhibition In Possession of Emotions and a Rational Soul suggests a room that follows a non-linear logic; that seeks to move freely between the realms of feeling, rationality and the senses. The works in the exhibition consist of gravel, wood, threads and objects from nature combined with stone-like materials and everyday objects. The origins of each item appear to be hidden. The materials have been subjected to an unknown strain. They are detached from, robbed of their belonging, which creates confusion in the viewer’s rational ability to associate and identify things.

Bugge Vatne has previously worked with the absurd combination of material and form where the starting point has been historical sources, science and nature. In Possession of Emotions and a Rational Soul explores the way in which cognitive abilities move between the conscious and subconscious. The works seek to spark recognition patterns in the mind – the activation of sensory archives and of memory linked to perception provokes a cognitive reflection around what we know and what we don’t know.

In this exhibition packed with both seriousness and humor, Bugge Vatne experiments with materials and words in her quest for the dynamics between the sensory and the cognitive. In Possession of Emotions and a Rational Soul is her biggest yet solo exhibition.

.

.

.

More Projects