En endeløs søken etter substans / An Endless Searching for Substance

“….Verkene er på ingen måte ment som rene illustrasjoner på teoriene, selv om dette er en del av dem. De er utforskinger av brudd på perspektiver som oppstår i strekket mellom flere ytterpunkter, som den ytre og den indre verden, og mellom den vitenskapelige og den personlige….”

Siv Bugge Vatne

Se hele teksten under: En endeløs søken etter substans

Treghetsmasse #1. Stein og granittleire, 15x16x13 cm, 2011

Treghetsmasse #1. Stein og granittleire, 15x16x13 cm, 2012

Mennesket det ukjente (1937). Naturlig formet falsk stein, side 13/14 fra bestselgeren Mennesket det ukjente fra 1937, 20x12x22 cm, 2011.

Mennesket det ukjente (1937). Naturlig formet falsk stein, side 13/14 fra bestselgeren Mennesket det ukjente fra 1937, 20x12x22 cm, 2012.

Elleve kilometer i sekundet. Bøkene Astronomi (1899) Verdens-altets bygning, størrelse og alder (1935), The Messier Album (1978), Det ny verdensrom (1974), Månens erobring (1969), Solar system voyage (2002), uidentifisert plastobjekt, akryl. 42x52xh27 cm, 2011.

Elleve kilometer i sekundet. Bøkene Astronomi (1899) Verdens-altets bygning, størrelse og alder (1935), The Messier Album (1978), Det ny verdensrom (1974), Månens erobring (1969), Solar system voyage (2002), uidentifisert plastobjekt, akryl. 42x52xh27 cm, 2012

BANG! Boka BANG! av Knut Jørgen Rød Ødegård der alle bilder av universet er overtegnet med svart tusj, 2012.

BANG! Boka BANG! av Knut Jørgen Rød Ødegård der alle bilder av universet er overtegnet med svart tusj, 2012.

Siv_Bugge_Vatne_Treghetsmasse_3

Gravitasjon #2 og Treghetsmasse #2

Gravitasjon # 1, mopp med grus festet i enden av hårene, 15x15x42 cm, 2011.

Gravitasjon # 1, Brukt mopp med grus festet i enden av hårene, 15x15x42 cm, 2012.

“Lær å leve og Livslykke”, detalj / “Learn to Live and Joy of Life”, detail.

“Lær å leve og Livslykke”, detalj / “Learn to Live and Joy of Life”, detail.

En Endeløs Søken Etter Substans, Prosjektrom Normanns 2012

En Endeløs Søken Etter Substans, Prosjektrom Normanns 2012

En endeløs søken etter substans

Prosjektrom Normanns, Stavanger 2012.

«Not too long ago one took it on faith that the final scientific picture
of the world would be beautiful, orderly and simple.»
Ralph E. Lapp, 1965

En vaklende oppfatning av oss selv og omverdenen er utgangspunktet for prosjektet En endeløs søken etter substans. Tittelen er hentet fra boka Matter (Ralph E. Lapp, Life Science Library 1965). Materialene som brukes i skulpturene er ting som falske og ekte steiner, grus fra gata, beinrester fra veivesenets jordhauger, og ting folk har mistet. Disse settes sammen med mer eller mindre vitenskapelige bøker om verdensrommet, materien og om mennesket, utgivelser fra 1899 og frem til i dag.

Titlene hentes fra bøkene, og kobler verkene opp mot blant annet astrofysikkens begreper og konstruerte modeller av naturen. Kaluza-Klein teorien er fra 1921 og brukes i dag for å krølle sammen seks dimensjoner i superstrengteorien. Treghetsmasse er et mål på hva som skal til for å endre et legemes bevegelse. Elleve kilometer i sekundet er den hastigheten et legeme må skytes ut med fra bakkenivå, for å kunne løsrive seg fra jordens tyngdefelt og fortsette ut i verdensrommet. I astronomiboka BANG! er alle bildene av universet overtegnet med svart tusj. Boka er skrevet av den entusiastiske norske astronomen Knut Jørgen Rød Ødegård. Hvert bilde blir en gjennomsvart tegning der strekene forholder seg til det underliggende bildet sin form.

Verkene er på ingen måte ment som rene illustrasjoner på teoriene, selv om dette er en del av dem. De er utforskinger av brudd på perspektiver som oppstår i strekket mellom flere ytterpunkter, som den ytre og den indre verden, og mellom den vitenskapelige og den personlige.

An Endless Searching for Substance

Prosjektrom Normanns, Stavanger 2012

An unstable view upon us selves and the outer world is the starting point for Siv Bugge Vatnes first solo show exhibiting sculptures. The title, An Endless Searching for Substance, is fetched from the book Matter (Ralph E. Lapp, Life Science Library, 1965). The introduction starts with: “Not too long ago one took it on faith that the final scientific picture of the world would be beautiful, orderly and simple.” The substances in the exhibition behave unexpectedly. The stones act like soft water and the physical laws of gravitation are broken.

The small sculptures are fragile and can be understood as an analogy to human knowledge as unstable. Thematically the sculptures interweave the scientific and the personal world and discordant realities such as the psychological and the physical.

.

.

.

More Projects