Category: Uncategorized

Oversiktsbilde fra TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, 2015. Installation view from TM51, In possession of Emotions and a Rational Soul, 2015.

Oversiktsbilde fra TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, 2015. Installation view from TM51, In possession of Emotions and a Rational Soul, 2015.

Installasjonsbilde fra TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, 2015. På gulvet: Søvnen. Fra taket: Nervøsiteten / En sevbebreidelse. Installation view at TM51, In Possesion of Emotions and a rational Soul, 2015. On the floor: The Sleep. From the ceiling: Nervousness / A Self-reproach.

Utforsking av årsakene, steinlignende skumplast, 200x58x58 cm, 2015. Exploration of the Causes, stone-like polyfoam, 200x58x58 cm, 2015.

I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, oppfliset tre, høyde ca 2 m, 2015. In Possession of Emotions and a Rational Soul, splintered tree, 200 x 55 x 10 cm, 2015.

Nervøsiteten / En selvbebreidelse, grus og tråder,  ca 50 cm lang, 2015. Nervousness / A Self-reproach, gravel and sewing thread, 50x10cm, 2015.

Søvnen, asfalt og trikkegummi, 65x20x25, 2015. The Sleep, asphalt and rubber, 65x20x25 cm, 2015.