9

Nervøsiteten / En selvbebreidelse, grus og tråder,  ca 50 cm lang, 2015.

Nervousness / A Self-reproach, gravel and sewing thread, 50x10cm, 2015.