26Oversiktsbilde fra TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, 2015. Installation view from TM51, In possession of Emotions and a Rational Soul, 2015.