1

Installasjonsbilde fra TM51, I besittelse av følelser og en fornuftig sjel, 2015. På gulvet: Søvnen. Fra taket: Nervøsiteten / En sevbebreidelse.

Installation view at TM51, In Possesion of Emotions and a rational Soul, 2015. On the floor: The Sleep. From the ceiling: Nervousness / A Self-reproach.