Glasscollager / Glass Mosaic

img_4336

Kunstprosjekt på Høgskolen i Ålesund, 2013

Utsmykking på Bestum Skole. Foto: Vegard Kleven

Kunstprosjekt på Bestum Skole. Foto: Vegard Kleven

Utsmykking på Bestum Skole.

Kunstprosjekt på Bestum Skole.

Utsmykking på Bestum Skole.

Kunstprosjekt på Bestum Skole.

Utsmykking på Bestum Skole.

Kunstprosjekt på Bestum Skole.

 

Utsmykking på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

Kunstprosjekt på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

Utsmykking på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

Kunstprosjekt på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

Utsmykking på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

Kunstprosjekt på Austevoll VGS / Maritime Fagskule, 2011

 

Siv Bugge Vatne til Høgskolen i Ålesund

Kunstneren Siv Bugge Vatne er representert med det innkjøpte verket “The Broken Sea” (2009) og det nyproduserte verket “Twelve Waves and a Mountain” (2013). Verkene henger i hver sin foaje på motsatte sider av Laboratoriebygget. Bugge Vatne bruker tegneserieformatets behandling av naturfenomener som utgangspunkt til å utvikle glasscollager i stor skala.

Bugge Vatne sine collager skapes ved hjelp av små utklipp hentet fra eventyrlige og oppdagelsessøkende universer til tegneserier som Tarzan, Korak, Bobo, Tintin og Bamse. Fra å være et atmosfærisk bakteppe for tegneseriefortellingen, blir naturfenomener et utgangspunkt hos Vatne. Ved å sortere ut for så å konstruere nye scenarioer, viser Vatne de mange estetiske fellestrekk som eksisterer i tegneserieformatet. Utklippene får nytt liv som blant annet stormende hav, uendelige fjellkjeder og karikerte jungelmotiv. Slik omdannes tegneserieartede naturen til et repeterende mønster, som synliggjør en umiddelbar kraft og lekenhet.

Twelve Waves and a Mountain er som en brøk tatt ut av The Broken Sea. I de to arbeidene strekkes materialet fra mikro til makronivå på ulike måter. I collagen gjøres det ved å samle nok fragmenter til å bygge opp et hav, og i glassmosaikken ved å forstørre fragmentene opp til de grader at bølgene tar rommet, sier Bugge Vatne.

Amerikansk popkunst slik vi kjenner den gjennom Roy Lichtenstein samt japansk naturromantikk gjennom Hokusai kan leses som referansepunkt, som hun videreutvikle ved å fremheve tegneseriens materialitet, som papir og raster. I motsetning til mye av popkunstens forflatning, åpnes flatene opp hos Bugge Vatne og blir organiske. I Vatnes verk Twelve Waves and a Mountain synliggjøres et hav der bølgene ikke går i samme retning, men møtes og kolliderer. Havet fremstår med noen rolige partier som mer brutalt brytes opp der bølgene kolliderer.

Ruth Hege Halstensen, rådgiver i KORO, 2013

More Projects