Hints for beginning observers

Ved Månefjellene / By the Mountains of the Moon. Installasjon 2007-2008

Ved Månefjellene / By the Mountains of the Moon. Installasjon 2007-2008

Ved Månefjellene. Detalj. Foto 100 x 135 cm, tekst fra utklipp.

Ved Månefjellene. Detalj. Foto 100 x 135 cm, tekst fra utklipp.

Ved Månefjellene. Detlaj. Lavplanter og en pseudoskorpion

Ved Månefjellene. Detlaj. Lavplanter og en pseudoskorpion

Asteroide -og Månesteiner. 2007-2008. Installasjon Østfold Kunstsenter.

Asteroide -og Månesteiner. 2007-2008. Installasjon Østfold Kunstsenter.

Asteroide -og Månesteiner. Detalj av stein #3 og Asteroidemånen Dactyl

Asteroide -og Månesteiner. Detalj av stein #3 og Asteroidemånen Dactyl

Asteroide -og Månesteiner. Detalj av steinene og asteroidene/månene/asteroidemånene

Asteroide -og Månesteiner. Detalj av steinene og asteroidene/månene/asteroidemånene

PIA04995 Gusev, Mars. Utstillingen Mikropia på Henie Onstad Kunstsenter 2004.

PIA04995 Gusev, Mars. Utstillingen Mikropia på Henie Onstad Kunstsenter 2004.

PIA04995 Gusev, Mars. Detalj.

PIA04995 Gusev, Mars. Detalj.

PIA04995 Gusev, Mars. Detalj.

PIA04995 Gusev, Mars. Detalj.

Flue i skogen 1, foto 60×90 cm, 2003

Flue i skogen 1, foto 60×90 cm, 2003

Flue i skogen 3, foto 60×90 cm, 2003

Flue i skogen 3, foto 60×90 cm, 2003

Hints for Beginning Observers

Utdrag av utstillingstekst av Janicke Iversen, Impromptu 2007

Siv Bugge Vatnes kunstneriske prosjekter tar utgangspunkt i konkret inspirasjon og materiale hentet fra naturen. Mens de fleste av oss overser detaljene i floraen og dyrerikets mangfold går Vatne nærmest vitenskapelig til verks i sin kunstneriske tilnærmingsmåte. Arbeidene kjennetegnes av en særegen interesse for naturen og jordkloden som mysteriøst skaperverk.

Med kamera og mental ro inntar Vatne en utforskende posisjon i skogene omkring Oslo og venter tålmodig til det hun leter etter dukker opp. Som en moderne avart av ”Espen Askeladd” samler, observerer og fotograferer hun det som normalt oppleves som ubetydelige fragmenter i naturens helhetlige fremtoning. Innsekter, gråstein og planter bringes med til atelieret og settes der i en kunstnerisk kontekst som gir det unnselig verdiløse ny verdisetting og funksjon.

I Vatnes kunst finner man en fascinasjon for de store spørsmål om planetenes og menneskehetens tilblivelse og eksistens. Arbeidene inneholder på denne måten en dualisme som beveger seg i spennet mellom et mikro- og makronivå både i materialmessig transformasjon og innholdsmessig problematisering.

Ambivalensen mellom et mikro- og makronivå er påtagelig uansett hvilken innfallsvinkel man velger til Vatnes arbeider. Installasjonenes mange bestanddeler gir tolkningsmuligheter på flere nivå og inviterer betrakter til å dvele ved eksistensielle spørsmålsstillinger også i eget tankeunivers.

.

.

.

More Projects