Author: Siv Bugge Vatne

Billedkunstner

Lær å leve og Livslykke, mopp, grus, sement, ca 50 cm høye, 2015. Learn to Live and Joy of Life, mop, gravel, cement, 50x 7×17 cm and 60x17x2 cm, 2015.

Fall-lov, oppstykket treverk, 30x13x13 cm, 2015. Falling Bodies, chopped wood, 30x13x13 cm, 2015.

På veggen: Askese (grønn, svart, rosa), blekklavering på bomullspapir, 123×86 cm, 2015. On the wall: Asceticism (green, black, pink), ink on cotton paper, 123×86 cm, 2015.

Askese (svart og grønn), blekklavering på bomullspapir, 123×86 cm, 2015. Asceticism (black and green), ink on cotton paper, 123×86 cm, 2015.

 Askese (rosa og gul), blekklavering på bomullspapir, 123×86 cm, 2015. Asceticism (pink and yellow), ink on cotton paper, 123×86 cm, 2015.